پرسشنامه پرخاشگری AGQ

پرسشنامه پرخاشگری AGQ

پرسشنامه پرخاشگری AGQ دارای 4 صفحه با فرمت پی دی اف تهیه شده است .

مشخصات فایل

تعداد صفحات 4
حجم 111 کیلوبایت
فرمت فایل اصلی pdf
دسته بندی پرسشنامه

توضیحات کامل

قسمتی از متن :


پرسشنامه پرخاشگری

این پرسشنامه مشتمل بر ۳۰ ماده است که چهارده ماده آن مربوط به عامل خشم، هشت ماده آن مربوط به عامل تهاجم و هشت ماده آن نیز عامل کینه توزی را می سنجد.

پرسشنامه پرخاشگری AGQ یک مقیاس خودگزارشی کاغذ – مدادی است و آزمودنی به یکی از چهار گزینه هرگز، به ندرت، گاهی اوقات و همیشه پاسخ می دهد. برای هر یک از ۴ گزینه مذکور، به ترتیب مقادیر ۰، ۱، ۲، ۳، در نظر گرفته می شود. به جز ماده ۱۸ که بار عاطفی منفی دارد و جهت نمره گذاری در آن معکوس است، نمره کلی این پرسشنامه از صفر تا ۹۰ و با جمع نمرات سوالها به دست می آید. افرادی که نمره آنان در این مقیاس از میانگین کمتر است، پرخاشگری پایین خواهند داشت.

روایی و پایایی:

قابلیت اعتماد یا پایایی یک ابزار عبارت است از درجه ثبات آن در اندازه گیری هر آنچه اندازه می گیرد یعنی اینکه ابزار اندازه گیری در شرایط یکسان تا چه اندازه نتایج یکسانی به دست می دهد.معمولاً دامنه ضریب اعتماد آلفای کرونباخ از صفر (۰) به معنای عدم پایداری، تا مثبت یک (۱+) به معنای پایائی کامل قرار می گیرد و هر چه مقدار بدست آمده به عدد مثبت یک نزدیکتر باشد قابلیت اعتماد پرسشنامه بیشتر می شود.مقصود از روایی یک آزمون یا پرسشنامه، آن خصیصه یا ویژگی ابزار گرد اوری اطلاعات است که مقولاتی را که برای آنها در نظر گرفته شده است تعیین کند…


توضیحات بیشتر و دانلودصدور پیش فاکتور، پرداخت آنلاین و دانلود

دانلود کارآموزی پرسشنامه پرخاشگری AGQ از download

خرید فایل word پرسشنامه پرخاشگری AGQ از download

دریافت فایل pdf پرسشنامه پرخاشگری AGQ از download

دانلود پروژه پرسشنامه پرخاشگری AGQ از download

خرید پروژه پرسشنامه پرخاشگری AGQ از download

دانلود فایل پرسشنامه پرخاشگری AGQ از download

دریافت نمونه سوال پرسشنامه پرخاشگری AGQ از download

دانلود پروژه پرسشنامه پرخاشگری AGQ از download

خرید پروژه پرسشنامه پرخاشگری AGQ از download

دانلود مقاله پرسشنامه پرخاشگری AGQ از download

دریافت مقاله پرسشنامه پرخاشگری AGQ از download

خرید فایل پرسشنامه پرخاشگری AGQ از download

دانلود تحقیق پرسشنامه پرخاشگری AGQ از download

خرید مقاله پرسشنامه پرخاشگری AGQ از download

دانلود فایل pdf پرسشنامه پرخاشگری AGQ از download

دانلود مقاله پرسشنامه پرخاشگری AGQ از www

خرید پروژه پرسشنامه پرخاشگری AGQ از www

دانلود فایل پرسشنامه پرخاشگری AGQ از www

دریافت فایل word پرسشنامه پرخاشگری AGQ از www

خرید نمونه سوال پرسشنامه پرخاشگری AGQ از www

دانلود فایل پرسشنامه پرخاشگری AGQ از www

دریافت فایل word پرسشنامه پرخاشگری AGQ از www

دانلود فایل word پرسشنامه پرخاشگری AGQ از www

خرید فایل پرسشنامه پرخاشگری AGQ از www

دانلود تحقیق پرسشنامه پرخاشگری AGQ از www

دریافت فایل pdf پرسشنامه پرخاشگری AGQ از www

دانلود پروژه پرسشنامه پرخاشگری AGQ از www

خرید کارآموزی پرسشنامه پرخاشگری AGQ از www

دانلود فایل pdf پرسشنامه پرخاشگری AGQ از www

دانلود کارآموزی پرسشنامه پرخاشگری AGQ از www

دانلود مقاله پرسشنامه پرخاشگری AGQ از pdf

دریافت پروژه پرسشنامه پرخاشگری AGQ از pdf

دانلود فایل pdf پرسشنامه پرخاشگری AGQ از pdf

خرید فایل پرسشنامه پرخاشگری AGQ از pdf

دانلود فایل pdf پرسشنامه پرخاشگری AGQ از pdf

دریافت کارآموزی پرسشنامه پرخاشگری AGQ از pdf

دانلود پروژه پرسشنامه پرخاشگری AGQ از pdf

خرید تحقیق پرسشنامه پرخاشگری AGQ از pdf

دانلود پروژه پرسشنامه پرخاشگری AGQ از pdf

دریافت تحقیق پرسشنامه پرخاشگری AGQ از pdf

خرید فایل پرسشنامه پرخاشگری AGQ از pdf

دانلود پروژه پرسشنامه پرخاشگری AGQ از pdf

خرید فایل پرسشنامه پرخاشگری AGQ از pdf

دانلود نمونه سوال پرسشنامه پرخاشگری AGQ از pdf

دانلود فایل پرسشنامه پرخاشگری AGQ از pdf

دانلود کارآموزی پرسشنامه پرخاشگری AGQ از word

دریافت فایل پرسشنامه پرخاشگری AGQ از word

دانلود فایل پرسشنامه پرخاشگری AGQ از word

خرید نمونه سوال پرسشنامه پرخاشگری AGQ از word

دانلود تحقیق پرسشنامه پرخاشگری AGQ از word

دانلود تحقیق پرسشنامه پرخاشگری AGQ از word

خرید فایل word پرسشنامه پرخاشگری AGQ از word

دانلود پروژه پرسشنامه پرخاشگری AGQ از word

دریافت فایل پرسشنامه پرخاشگری AGQ از word

دانلود پروژه پرسشنامه پرخاشگری AGQ از word

دانلود پروژه پرسشنامه پرخاشگری AGQ از word

دانلود فایل پرسشنامه پرخاشگری AGQ از word

دریافت فایل پرسشنامه پرخاشگری AGQ از word

دانلود پروژه پرسشنامه پرخاشگری AGQ از word

دانلود کارآموزی پرسشنامه پرخاشگری AGQ از word

دریافت تحقیق پرسشنامه پرخاشگری AGQ از free

دانلود مقاله پرسشنامه پرخاشگری AGQ از free

دانلود فایل pdf پرسشنامه پرخاشگری AGQ از free

خرید تحقیق پرسشنامه پرخاشگری AGQ از free

دانلود پروژه پرسشنامه پرخاشگری AGQ از free

دریافت کارآموزی پرسشنامه پرخاشگری AGQ از free

دانلود فایل word پرسشنامه پرخاشگری AGQ از free

دریافت مقاله پرسشنامه پرخاشگری AGQ از free

دانلود فایل پرسشنامه پرخاشگری AGQ از free

دانلود فایل پرسشنامه پرخاشگری AGQ از free

دریافت فایل pdf پرسشنامه پرخاشگری AGQ از free

خرید کارآموزی پرسشنامه پرخاشگری AGQ از free

دانلود کارآموزی پرسشنامه پرخاشگری AGQ از free

دریافت فایل word پرسشنامه پرخاشگری AGQ از free

خرید تحقیق پرسشنامه پرخاشگری AGQ از free


مطالب تصادفی